Koronavírus: egyetlen nap alatt 6 ember halt meg Magyarországon

Le akarom kaszálni a magas vérnyomást 2. Betűméret:

A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmilyen formában fotókópia, mikrofilm vagy más adathordozó nem sokszorosítható.

Koronavírus: egyetlen nap alatt 6 ember halt meg Magyarországon

A szerző előszava A gyógynövényekkel történő gyógyítás újjáéledé­ sének idejét éljük. Ez a folyamat a fejlett országokban már a as évek elején elkezdődött, nálunk most van kibontakozóban. Sajnos az orvostudomány fejlődésével előbb csak háttérbe szorult, később már gyanússá, néhol üldözendő tetté vált a a népi gyógymódok alkalmazása.

Ma pedig?

Le akarom kaszálni a magas vérnyomást 2

Kutatókat küldenek az őserdők mélyére a civilizálatlan népek, törzsek varázslói­ hoz, hogy megfejtsék az ősi gyógymódok titkát. Minket, magyarokat sámánok, javasasszo­ nyok, füvesemberek, csontkovácsok gyógyítottak. Ma ismét szabad a pálya: törvény szabályozza a természetgyógyászat alkalmazását, melynek egyik ága a gyógynövényekkel történő gyógyítás. Ebben a könyvben az őseim által összegyűjtött tapasztalatokat igyekeztem összefoglalni, leírni, ahogyan azt a nagymamámtól tanultam nyolc éven keresztül.

Az ősi receptek továbbfejlesztésé­ vel a cukorbetegségre és a változó korra készített teakeveréket szabadalmaztattuk, és megszereztük a nemzetközi védettségét.

Gyógyteáim sikerében b e n n e van a szakkönyvekből szerzett ismeretem, a füvesasszony nagymamám szellemi öröksége és a saját, sok évtizedes tapasztalatom.

Bízom benne, hogy a könyvem a betegek egészségét szolgálja majd, de a kíváncsi olvasók is hasznosan forgatják majd lapjait. Az anya hiába tett rá kötést, állandóan átvérzett. Valamit pedig sürgősen tenni kell, mert a gyerek egyre sápadtabb.

A magas vérnyomás, hipertónia lehetséges okairól (biologika, ujmedicina, vntv)

A körorvos a szomszéd faluban lakik, de különben sincs az anyának pén­ ze orvosra, gyógyszerre. Ezekből aztán teát készített, a fiúcska sebét alapo­ san kimosta vele, és szárított óriáspöfeteg-port szórt rá.

Majd édesanyámat felküldte a kamra tete­ jére, mert ott terem a kövirózsa. Ennek a külső hártyáját lefejtette, és rákötötte a fiú sebére, akinek közben Természet Anyáról mesélt. Jó lehe­ led a mese, mert a gyerek a második mondatnál abbahagyta a sírást. Hamarosan az anyja is meg­ nyugodott, a pár hét múlva már csak egy halvá­ nyodó heg emlékeztette a fiúcskát Le akarom kaszálni a magas vérnyomást 2 balesetére. Ezt a történetet édesanyám mesélte el nekem évekkel később.

Bori néni, a falu javasasszonya az én nagy­ anyám volt. Bölcs parasztasszony volt, aki tudott főzni, befőttet eltenni, tudta, mikor melyik növénynek van itt a vetési ideje. Mégis kitűnt a többi asszony közül, mert gyógyfüvekkel gyó­ gyított, fizetsége többnyire pár tojás, egy kis liszt, egy stráf szalonna volt. Ugyanúgy ismerte a házi praktikákat, mint a gyógynövényeket, tudá­ sát pedig anyjától-nagyanyjától örökölte.

Azok tudása pedig az ő őseiktől szállt rájuk. Ez a fajta örökség ma már kipusztulófélben van. Sajnos egyre kevesen vagyunk, akik még emlékezünk és 7 hozzá is adunk ehhez a tudáshoz a magunk tapasztalatából.

Mi vagyunk az utolsó láncszem. És senki n e m jegyzi fel és őrzi meg tapasztalatain­ kat az utókor számára. A nagyanyám idejében minden falunak volt egy-két javasasszonya, akik az egyszerűbb esetek­ ben gyógyították az embereket és az állatokat. Közülük sokan ráolvasással űzték ki a rontást az emberekből, az állatokból. De javarészt gyógy­ növényeket használtak.

Le akarom kaszálni a magas vérnyomást 2

Kevés volt az orvos, állat­ orvos, az emberek szegénységi bizonyítvánnyal mentek az orvoshoz vagy a kórházba. A nagyanyám faluja a mai Kazincbarcika három településének egyike volt, ahol akkor nagyon szegény emberek laktak, nagy részük a földből és állattartásból élt. Okulásból mesélte, hogy Micu, a szomszéd gazda roppant büszke volt a pej lovára.

Egy nap az állat alatt beszakadt a szennyvízelvezető csator­ nát fedő deszka, szilánkjai felsértették a ló lábát. Micu sajnálta a derék jószágot levágni, ezért Bori nénihez fordult segítségért. Nagymama előbb farkasalmalapu főzetével alaposan kimosta a sebet, majd p é p p é zúzott farkasalmalaput kötött rá.

A p é p e s kötést egy héten át m i n d e n n a p kicse­ rélte, majd a gyógyuló sebre a megmosott, egész laput kötötte rá úgy, hogy a ló azt n e m tudta a fogával letépni.

A pej lába 6 hét alatt begyó­ gyult. Nagymama a lelkemre kötötte, hogy a far­ kasalmalaput csak külsőleg szabad használni, mert erősen mérgező, később pedig azt is meg­ tudtam, hogy szívbénulást is okozhat.

Le akarom kaszálni a magas vérnyomást 2 tapasztalatot gyűjtöttek össze az ősök, amit jól fel lehet használni egy-egy esetben. Az egyik távoli rokonunk, Mancika néni pa­ naszkodva kereste fel a nagymamámat, hogy 8 fiának, Jancsinak a nyakán hatalmas kelés keletke­ zett. A nagymama szappanos, reszelt vöröshagy­ más tésztát csinált, és azt adta oda Mancika néni­ nek. Mondta neki, hogy a tésztát Jancsi éjszakára tegye a kelésre, és azt háromszor cseréljék le.

Nappalra pedig vágjanak karikára egy érett para­ dicsomot, és egy karikát kössenek rá. Úgy is lett, Jancsika egy hét alatt teljesen rendbe jött. Nagymama a még nőtlen kisebbik fiával hozzánk költözött Miskolcra. Hatéves voltam.

Szüleimmel a város szélén, szegény gazdálkodó emberek között éltünk.

Rövidesen híre ment a környéken, hogy nagymama érti a füvekkel való gyógyítást, beteg emberen, állaton egyaránt tud segíteni. Egyre többen fordultak hozzá segítségért.

Ha a tehén vagy a ló ellésnél n e m tudta kinyomni a borját, csikaját, a nagymama zsírral kente be a szülőcsatornát, és kézzel segítette vi­ lágra a kis jövevényt. Utána a kis patást jól beszór­ ta korpával, amit az anyaállat alaposan lenyalt, így egy füst alatt meg is tisztította az újszülöttet.

A nagymama orbánc- vagy pestisbetegségnél előbb árral az étvágytalan disznó fülébe lyukat szúrt, és abba a pirosló hunyor - fekete gyökér kiszárított darabját tette. Egy hét alatt javulás állt be, enni kezdett a jószág. Tizenhárom éves voltam, mikor először hasznosíthattam a nagymamámtól tanultakat.

Le akarom kaszálni a magas vérnyomást 2

A környéken tombolt a baromfipestis. Én egy petróleumba áztatott libatollal kenegettem a krákogó tyúkok torkát naponta többször. A tyúkok fele túlélte a vészt. Emberi nyavalyákon is gyakran segített a nagy­ mamám. Mindig volt otthon friss vagy szárított növény ilyen-olyan betegségekre.

Nyáron együtt szedtük a gyógyfüvet, közben tudatosan tanított a gyógynövények felismerésére, a gyűjtés módjá­ ra, és arra, hogy mire lehet őket felhasználni. Legelső alkalommal a természet tiszteletére, szeretetére tanított meg. Mindig mondta, részei vagyunk a természet­ nek, a Jóisten számunkra teremtette a növényeket, az állatokat és az egész természetet, a betegsége­ ket, de m i n d e n betegségnek az ellenszerét is: fűben-fában orvosságot.

Jól kell ismernünk őket, mert sokuknak van hasonmása, ami csak nagyon kicsiben tér el a másiktól. Gyógynövénygyűjtő útra csak ollóval vagy késsel mehettünk, soha n e m volt szabad leszakíta­ ni a növényeket.

Szép a puszta

Kiástuk a gyökereket, de abból is hagytunk annyit, hogy a növény újra kisarjadjon. Az egynyári növényeket sem szedhettem le mind, magnak kellett hagyni egyet-kettőt.

Le akarom kaszálni a magas vérnyomást 2

Az évelőket csak vágni volt szabad. Emlékszem, nagyanyám a kezemre ütött, ha mégis törtem és nem vágtam a virág szárát. A masszázs hát hipertónia esetén gyűjtése előtt mindig leültünk, ő behunyta a szemét. Azt mondta, egy kicsit fohászkodik előbb Istenhez, ő adjon áldást a munkánkra. Miféle család volt a miénk?

Apám kárpitos-kis­ iparos volt, édesanyám - Bori nagymama lánya a háztartást látta el és emberségre nevelt bennün­ ket. Én második gyerekként ban láttam meg a napvilágot, nővéremmel együtt hatan voltunk testvérek. Sajnos két lánytestvérem, a nővérem és a legkisebb húgom már nincs köztünk. Az utcánk a város utolsó utcája volt, a mi házunk után még két ház állt, és kezdődött a rét, a földek, és a szépségesszép kelecsényi erdő. Szinte b e n n e éltünk a természetben.

A hozzám hasonló gyere­ keké volt a határ, minden időnket ott töltöttük, és persze ott gyűjtöttük a gyógynövényt is a nagymamával. Ritkán vitt magával egyszerre két gyereket, mert akkor 2 fokozatú magas vérnyomás leírása e m figyeltünk arra, amit mondott, és azt n e m szerette Emlékszem, nagymama úgy fél évvel a halála előtt az egyik gyógynövénygyűjtő utunk alkalmá­ val még a növények szedése előtt maga mellé ül­ tetett. Már egy éve emlegette, hogy ő nemsokára meg fog halni.

Nem vettem komolyan.